Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

Radost ze hry, bojové nasazení, týmová spolupráce, ale i zábava a navazování nových přátelství! To vše jsme zažívali ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2012 v rakouském městečku Oberschützen v kraji Burgenland, kde se konal mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků, jehož se zúčastnilo celkem 15 týmů z 10 zemí Evropy. Za naši školu se do Rakouska už potřetí vypravilo 15 hráčů se dvěma trenéry a pedagogickým doprovodem. Akci finančně zaštiťovalo několik organizací, kromě jiných i Evropská unie a spolková země Burgenland, včetně pořádající obce Oberschützen.
Účast na soutěži se našim žákům velmi líbila, měli možnost si nejen zakopat se zdatnými soupeři, ale také si s nimi pohrát a zkusit navázat kamarádské vztahy, nejvíce je ovšem sblížilo dovádění na skákacím hradě a další atraktivní hry a soutěže, které byly kromě hlavního turnaje pro děti po celou dobu připraveny, takže se ani chvíli nenudily. I noc strávená v tělocvičně měla své zvláštní kouzlo, natožpak závěrečné vyhodnocení, kdy byl odměněn úplně každý tým pohárem a kvalitním míčem s řadou dalších drobných odměn a sladkostí. Přestože se našim žákům nepodařilo umístit na čelných pozicích, dokázali bojovat ze všech sil a s plným nasazením. 
Pokud nás rakouská partnerská škola pozve na příští ročník, určitě se ho velmi rádi zúčastníme. Nejde totiž jen o to, soutěžit a navštívit cizí zemi, ale především o to, seznámit se s přáteli z ostatních zemí, poznat, co nás spojuje, a to pak dále rozvíjet. Je možno konstatovat, že organizátorům mezinárodního fotbalového turnaje v Oberschützenu se to podařilo měrou vrchovatou!
Za ZŠ TGM v Blansku
Radka Burgetová
Lenka Laštůvková