McDonald´s cup 2014

Ve středu 21.5. proběhlo okresní kolo McDonald´s cupu pro fotbalisty 1. stupně ZŠ. Hoši reprezentovali naši školu ve dvou kategoriích: mladší a starší družstvo.

Obě družstva se umístila na pěkném 2. místě a získala dva stříbrné poháry v McDonald´s cupu. S přípravou na turnaj nám pomáhali trenéři p. Jančiar, p. Farník a p. Koňařík, kterým patří velké poděkování.

Blahopřejeme všem fotbalistům za úspěšnou reprezentaci školy na McDonald´s cupu.