Mc Donald’s Cup 2013

Dne 15.5. 2013 se uskutečnilo okresní kolo Mc Donald´s Cup  v kopané. Družstvo naší školy se umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského kola, kde obsadilo krásné 6.místo.

Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Poděkování patří také panu Farníkovi a Koňaříkovi za trenérskou podporu.
Mgr. Drahomíra Janíčková