Malování na chodník

Ve středu 12. června se pro děti školní družiny uskutečnila pravidelná každoroční akce s názvem „Malování na chodník“. Každé z dětí mohlo do předem očíslovaného čtverce namalovat křídami libovolný obrázek. Po dokončení přišel na řadu obtížný úkol a to vybrat 3 nejlepší obrázky z každého oddělení. Do poroty opět „usedli“ pan ředitel Pavel Nezval a paní zástupkyně Magda Vinická.

Tady jsou výledky:

1. oddělení – Adéla Mensová, Ema Novotná a Eliška Fedrová

2. oddělení – Tomáš Marek, Bára Dvořáková a Hanička Ho Thi Quynh Nhu

3. oddělení – Vít Ševčík, Ben Janáč a Sofie Charvátová

4. oddělení – Stanislav Novotný, Miloš Kuběna a Lukáš Valenta

5. oddělení – Vašek Semrád, Rebeka Neoralová a Jiří Vrbas

6. oddělení – Kristina Stejskalová, Sofie Kraváčková a Barbora Vachová

Sladkou odměnu si ale nakonec odnesly všechny děti. Velké poděkování patří i dětem a učitelům Pracovní výchovy z 2. stupně, protože ti nám v dopoledních hodinách prostor školy zametli a uklidili.

 

Za kolektiv vychovatelů Lucie Střížová