LVK U Pekina – 7. ročník

Den ČTVRTÝ.

Dnes jsme za krásného slunečného dne lyžovali pouze dopoledne, důvodem byl krizový den. Odpoledne jsme vyrazili na procházku ke Zlatorudným mlýnům. Procházka byla BOMBA, BOMBA. Po příchodu následovalo wellness a bowling. Den jsme zakončili sladkou večeří a zábavným večerem třídy 7.C.

Třída 7.B