Literární soutěž mladých talentů

V pondělí 11. května 2015 proběhlo v Rájci slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže s názvem Píši, tedy jsem. Z žákovských prací, které jsme letos do soutěže zaslali, porota ocenila literární pokusy těchto našich žáků:

Gabriela Štrajtová (8. B) získala 2. místo v kategorii poezie a David Zourek (5. A) obdržel Cenu spisovatelky Nadi Horákové.

Všem oceněným blahopřejeme!

Za vyučující ČJ
Mgr. Petra Ocetková