Konzultace pro žáky 6. – 8. tříd

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 zajišťuje naše škola konzultace pro žáky 6. až 8. tříd. Účast bude umožněna pouze prvním 15 přihlášeným žákům z každé třídy.

Organizační záležitosti:

 1. Dítě je možno přihlásit nejpozději do čtvrtku 4. 6. 2020 do 12. 00 hodin. Přihlášení je možné pouze elektronickou formou na e-mail třídního učitele. Pozdější přihlášení již není možné.

 

 1. Konzultace budou probíhat maximálně tři vyučovací hodiny denně pro každou třídu dvakrát v týdnu. Mezi hodinami bude přestávka 15 minut. Nabídku konzultací žáci obdrží od třídních učitelů a účast na nich je pro přihlášené žáky dobrovolná.

 

 1. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce:
  třída dny příchod ke škole začátek výuky konec výuky   třída dny příchod ke škole začátek výuky konec výuky
  6. A pondělí

  středa

  8:20 8:30 11:15   7. C úterý

  čtvrtek

  8:50 9:00 11:45
  6. B pondělí

  středa

  8:50 9:00 11:45   8. A úterý

  pátek

  8:20 8:30 11:15
  6. C pondělí

  středa

  8:35 8:45 11:30   8. B úterý

  pátek

  8:35 8:45 11:30
  7. A pondělí

  čtvrtek

  8:35 8:45 11:30   8. C středa

  pátek

  8:35 8:45 11:30
  7. B úterý

  čtvrtek

  8:35 8:45 11:30
 2. První hodinu prvního dne se povinně dostaví všichni přihlášení žáci k hlavnímu vchodu, kde budou vyzvednuti třídním učitelem, a odevzdají mu čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Vzor prohlášení je umístěn na webových stránkách školy nebo si ho lze vyzvednout v tištěné podobě ve složce u poštovní schránky u hlavního vchodu. Bez tohoto prohlášení nebude žák k výuce přijat.

 

 1. Žáci, kteří nebudou ve stanovený čas první den a před jednotlivými konzultacemi u hlavního vchodu, nebudou později již do budovy vpuštěni. Současně je zakázáno tvořit před školou hloučky žáků. Žáci jsou i ve venkovních prostorách povinni dodržovat rozestupy 2 m.

 

 1. Každý žák je povinen mít při vstupu do školy na obličeji roušku a při sobě náhradní roušku a igelitový sáček. Žáci bez roušky nebudou do školy vpuštěni. Roušku jsou žáci povinni mít na obličeji i při pohybu mimo přidělenou třídu a případně i ve výuce na základě rozhodnutí vyučujícího.

 

 1. Vstup doprovázejících osob do budovy školy je zakázán.

 

 1. Pokud žák opakovaně (2x a více) poruší stanovená hygienická pravidla, bude z výuky vyloučen bez náhrady.

 

V Blansku 28. 5. 2020                                                                                    RNDr. Pavel Nezval,

ředitel školy