Když táhli mamuti Brnem…

Ve čtvrtek  21. prosince navštívili žáci 6. B v rámci dějepisné exkurze pavilon Anthropos v Brně a Starou radnici.

Anthropos byl založen v roce 1928 profesorem Karlem Absolonem a je ve střední Evropě největší a nejbohatší muzeum, zaměřené na nejstarší dějiny lidského rodu a vzniku kultury.

Stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a Evropy podává informace na základě nejnovějších poznatků archeologie, antropologie, genetiky i dalších vědních oborů.

V rámci exkurze jsme navštívili všechny tři základní celky: „ Morava lovců a sběračů“, „ Nejstarší umění Evropy“ a „ Paleologické technologie“.

Během exkurze jsme se dozvěděli mnoho nových informací, které se do učebnic„ nevešly“. Například nás velmi zaujala rekonstrukce kostry asi jedenáctiletého chlapce, která se dochovala jenom díky tomu, že chlapec dostal zánět zubu, šel si ho chladit k řece, vysílením upadl do bahna a zemřel. Velká zvířata jeho tělo zadupala do bahna. Nadchly nás i originály mamutích zubů a klů a samozřejmě model mamuta v životní    velikosti – 3,5 m vysoký, provázený mládětem. Dokonale jsme si také zapamatovali, jak jsou nepravdivé malované příběhy, které zobrazovaly lovení mamutů do jam – v době ledové, kdy půda rozmrzala jen velmi zřídka a povrchově, by nebylo v silách žádných našich předků, tak obrovskou jámu vykopat.

Měli jsme také velké štěstí, že právě v těchto dnech ve výstavní síni probíhá výstava: „Když táhli mamuti Brnem“ – což je komplexní sbírka obrazů Zdeňka Buriana, spojená s obdobím pravěku.

Druhou naší historickou zastávkou byla Stará radnice s „Kolem“ a „ Krokodýlem“.

Naše exkurze nám utřídila a obohatila poznatky, které jsme získali ve vyučovacích hodinách dějepisu.