O kamarádství – 3. odd. ŠD

Ve středu 23. března navštívily děti ze 3. oddělení školní družiny Městskou knihovnu Blansko, kde si pro ně paní knihovnice připravila „Besedu nad knihou o kamarádství“. Děti měly četbu z knihy doplněnou o promítání obrázků na interaktivní tabuli, správně nacházely odpovědi na otázky o kamarádství a na závěr si mohly vyřešit labyrint a křížovku. Radost jim také udělala možnost návštěvy dětského oddělení knihovny, kde si mohly zapůjčit knihy a časopisy, do kterých se s chutí začetly.
Beseda o knize i návštěva knihovny se dětem velice líbila.

Hana Ratislavová, vychovatelka ve 3. oddělení ŠD