Jarní svátky

Jarní svátky

V době distanční výuky žáci 3. A určitě nezahálí. Pravidelně se účastní vyučování podle stanoveného rozvrhu.

V českém jazyce procvičují vyjmenovaná slova a slovní druhy, píší slohová cvičení, procvičují čtení a vyprávíme si o domácí četbě. V hodinách matematiky již zvládli násobilku, slovní úlohy, geometrii a nyní si zdokonalují písemné sčítání a odčítání. Protože také rádi kreslí a vyrábí, dostali úkol – Velikonoční překvapení.

S některými výsledky svého tvoření se rádi pochlubí i na stránkách naší školy.