Informace pro rodiče žáků ZŠ TGM Blansko

Informace pro rodiče žáků ZŠ TGM Blansko.

 

1. Škola bude otevřena pro rodiče každý pracovní den v době od 8.00 do 12.00.

2. Po dobu uzavření školy nebude školní jídelna vařit. Odhlášení žáků provede vedoucí školní jídelny automaticky.

3. Všechny plánované školní akce (včetně lyžařského výcvikového kurzu) a akce pořádané školou do 3. 4. 2020 se ruší.

4. Učitelé budou s žáky, případně s rodiči, komunikovat elektronicky a zasílat jim úkoly a studijní materiály z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyky a z dalších předmětů dle uvážení.

5. Termín školního plesu se přesouvá na pátek 24. 4. 2020.

6. Žádáme rodiče, aby průběžně sledovali sdělovací prostředky a stránky naší školy.