Hry, které spojují

Ačkoliv se letos sportovní setkání žáků z Blanska, Komárna a Budapešti neuskutečnilo, vyhlášená výtvarná soutěž proběhla a naši žáci se opět neztratili:

1.věková kategorie:

2. místo – Patrik Stejskal (1.C) a Veronika Součková (2.C)

3. místo – Daniel Hvízdal (2.C)

 

2.věková kategorie:

1. místo – Dominika Veselá (6.A)

 

3.věková kategorie:

1. místo – Anna Capoušková (9.A)

 

Úspěšným žákům blahopřejeme!