Horolezci ze 4.C pokořili Sněžku

Žáci ze 4.C se zúčastnili v termínu od 1.6 do 5.6. školy v přírodě v překrásné krajině Krkonoš. Byli jsme ubytovaní na Lysečinské boudě, která leží kousek od polských hranic. Každý den nás čekalo plnění zajímavých úkolů na chatě nebo venku v přírodě. Všichni jsme zvládli Krkonošský pětiboj, stezku odvahy, absolvovali jsme túry v okolí chaty a prošli jsme cestu Krkonošských pohádek. První den jsme začali Dnem květin, druhý den jsme se zaměřili na Den lesa, třetí den jsme zdolali horu Sněžku, čtvrtý den jsme plnili úkoly ke Dni vody a poslední den jsme navštívili ZOO ve Dvoře Králové. Počasí nám přálo a všem se nám tam líbilo.