Holocaust 2010

Žáci naší školy se 26.1.2010 zúčastnili vzpomínkové akce ke Dni holocaustu na ZŠ Merhautova v Brně. Při této příležitosti zazpíval pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Evy Janíčkové a byly vystaveny kresby a malby našich žáků na téma „Opuštěná hračka“. Poté si mohli všichni zúčastnění vyslechnout vzpomínky žijících pamětnic na život Židů v době okupace a 2.světové války.

Za vyučující Vv Petra Ocetková a Ilona Opletalová