Hasík s dětmi – 2. a 5. odd. ŠD

Požární prevence – v tomto duchu se neslo středeční odpoledne dětí 2. a 5. oddělení ŠD. Navštívil nás nás Ing. Zdeněk Zouhar z Hasičského záchranného sboru Blansko. Seznámil děti s náplní práce hasičů, ukázal jim výstroj a výzbroj a zmínil také rizika, která jsou s tímto povoláním spojená.

Bc. Jana Piňosová , vychovatelka 2. odd. ŠD

Michaela  Hudcová, vychovatelka