HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

V pátek 6. listopadu se třída 9.A postarala o pořádný HALLOWEENSKÝ zážitek pro děti z 2.B. V 16.00 hodin se sešla všechna strašidla a žáci 2.B.
Nejprve se strašidla představila a poté následoval program, který zahrnoval: výrobu netopýrů, hledání tajenky v Morseově abecedě a spousta dalšího. Na podvečer byla uspořádána stezka odvahy, kterou ve zdraví všichni přežili. Po stezce odvahy přišla na řadu diskotéka, na které jsme si s dětmi zatančili. Poté, co se rozdaly pamětní listy, jsme se s dětmi rozloučili. Loučili jsme se s dobrou náladou a natěšení na příští akci.

Žáci 9.A, žáci 2.B a paní učitelky Pavlína Šebelová a Linda Fleková