H + Z → výpravy za snem

Naše škola se aktivně zapojila do čtenářského projektu H + Z výpravy za snem, který iniciovala Městská knihovna Blansko. Koncem ledna proběhla beseda s paní Trubákovou a panem Svobodou o putování a zážitcích cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Žáci během jara vytvářeli projekty s touto tématikou. Nejednalo se pouze o literární tvorbu, ale o výtvarná díla, např. prostorové mapy, model fotoaparátu nebo originální píšťalku.
20. dubna proběhlo slavnostní ukončení celého projektu a v prostorách Městské knihovny Blansko byly vystaveny práce dětí, které se čtenářského projetku zúčastnily. O týden později byla tato akce ukončena zájezdem do Zlína, kde v Krajské knihovně Františka Baroše proběhla beseda a autogramiáda s panem Ing. Miroslavem Zikmundem. Děti pak měly možnost v ZOO Lešná zhlédnout cizokrajná zvířata a zažít v našich podmínkách prostředí podobné africké džungli.
Děkujeme všem dětem za aktivní účast a organizátorům za možnost „procestovat jiné kontinenty“.

Za vyučující českého jazyka
Mgr. Ilona Opletalová