Ekokonference Křtiny 2019

Ekokonference Křtiny 2019

Již pravidelně se naše škole zúčastňuje Žákovské ekokonference, pořádané ZŠ Křtiny za přispění Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, katedrou Geografie. Zde různé základní školy z našeho regionu prezentujé své projekty v oblasti ekologie. My jsme letos opět prezentovali výsledky našeho projektu Erasmus+ Sladkovodní krize a shlédli jsme zajímavé projekty z oblasti péče o přírodu či zvelebování okolí. Také jsme vyslechli přednášku docenta Hoffmanna o významu geografie a jejích metod při územním plánování, představeném na konkrétním příkladě.