Dvojsetkání – ZŠ TGM Blansko – ZŠ J. A. Komenského Komárno

Ve dnech 5. 5. – 7. 5. 2024 se konal na naší škole již 13. ročník tzv. Dvojsetkání. V rámci mezinárodní spolupráce nás opět navštívili žáci a vyučující partnerské Základní školy J. A. Komenského Komárno. V minulých letech akce probíhala jako Trojsetkání, ale maďarská škola z Budapešti spolupráci již ukončila.

V pondělí 6. května proběhly na školním hřišti sportovní soutěže. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy RNDr. Pavel Nezval a ředitelka základní školy z Komárna PaedDr. Zuzana Langschadlová. Pozvání přijali i starosta Ing. Jiří Crha, místostarostka Mgr. Lenka Dražilová, MBA a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Karolína Pavloková.

Žáci se postupně utkali v bězích na 60 m, 200 m, 600 m, 800 m, 1000 m a 1500 m a ve štafetách na 4 x 60 m a 4 x 200 m. Dále mladí sportovci předvedli své umění ve skoku do dálky, přes švihadlo a ve stolním tenisu. Odpoledne pak patřilo kolektivním hrám – basketbalu, přehazované a fotbalu.

Po celý den nám počasí přálo, na hřišti panovala přátelská atmosféra, žáci se navzájem povzbuzovali k lepším výkonům. V některých disciplínách se vedlo lépe sportovcům z blanenské školy, v jiných zase partnerům z Komárna. Nebylo však podstatné, která ze škol získala více medailí či pohárů. Ne nadarmo se říká, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Stejně jako každý rok byla v rámci setkání vyhlášena také výtvarná soutěž, tentokrát s názvem Zajímavá místa v našem okolí. Sešla se spousta nádherných výkresů, každý z „umělců“ zvolil jinou techniku. Při vyhlášení obdrželi nejšikovnější malíři věcné ceny.

V úterý 7. května se žáci Základní školy J. A. Komenského vydali do Moravského krasu, aby poznali krásy našeho okolí, na které jsme právem pyšní. Potom už jsme jim jen popřáli šťastnou cestu domů a začali se těšit na příští setkání ve slovenském Komárně.

Děkujeme vedení města za poskytnutí finanční podpory, bez níž by se tato akce jen těžko mohla uskutečnit.