Dvojité vítězství v okresním kole soutěže v německém jazyce

V pátek 25. února jsme se zúčastnili okresního kola soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali dva zástupci v každé kategorii, tedy 6.-7. ročník a 8.-9. ročník. Soutěž proběhla v Domě dětí a mládeže v Blansku.

Po úvodním přivítání začala první část soutěže – poslech s porozuměním a poté již hlavní část – ústní projev. Každý žák si vytáhl jedno konverzační téma, o kterém s porotou mluvili. V další části si soutěžící vytáhli obrázek na jehož základě probíhala konverzace. Porota hodnotila bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a samozřejmě pohotovost reakcí na otázky z různých oblastí života.

Poté, co se všechny části sečetly, byly známé výsledky. V první kategorii záskala 1. místo naše žákyně Mariana Boušková a druhé místo také naše žákyně Veronika Visilieva. V druhé kategorii získal třetí místo žák naší školy Šimon Ellinger a 1.místo také žák naší školy Erik Nečas.

Děkujeme za vynikající reprezentaci a Erikovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.