Družina v knihovně

V měsíci únoru jsme se s dětmi z 2. a 5. oddělení školní družiny vydali do místní knihovny na besedu o pohádkách. Zde nás mile přivítala paní Bc. Ivana Filoušová, která měla pro děti připravený program plný pohádkových bytostí, her i zábavy. Děti si na této návštěvě prohlédly celé dětské oddělení, dozvěděly se spoustu nových informací o pohádkách, zahrály si tichou poštu i velmi oblíbenou hru „Hádej, kdo jsem!“.

Po naší návštěvě knihovny už všechny děti ví, jak klasické pohádky vznikly, proč existuje několik variant např. pohádky „O Popelce“ či co se skrývá pod názvem nadpřirozená bytost.

Lucie Vintrová, Klára Urbánková