Družina v knihovně

Ve čtvrtek 24. října navštívily děti ze 4. oddělení městskou knihovnu. Ta si pro ně připravila besedu o původu a zvycích dušiček a halloweenu. Když děti zjistily, že původ těchto svátků můžeme najít u starých Keltů, byly překvapeny. Pak si pro děti knihovnice připravila interaktivní pohádku na dané téma. Na závěr děti šly do dětského areálu, kde si mohly vypůjčit knížku dle vlastní volby a usadily se a četly si.