Dopravní výchova – 5. ročník

V těchto dnech probíhalo dokončení výuky z dopravní výchovy pro páté třídy. Žáci si nejprve zopakovali dopravní předpisy a závěrečným testem potvrdili své znalosti. Další zkouška už byla z praktické části, kde na dopravním hřišti museli projíždět křižovatky a dodržovat silniční pravidla. Po vyhodnocení dostali žáci průkaz cyklisty a mohou samostatně na silnici. Tak šťastnou cestu bez nehod!