Dětský karneval

Ve čtvrtek 25. března 2010 se konalo v pořadí druhé Maškarní odpoledne pro žáky 1. stupně naší školy.
V Dělnickém domě v Blansku se sešli školáci, jejich rodiče, příbuzní a známí i jejich učitelé. Program byl zahájen slavnostní polonézou žáků 5. ročníku. Následovalo překvapení v podobě tance se psem v podání slečny Moniky Urbanové. Poté proběhla školní akademie, ve které se s nápaditým programem představily třídy 1. stupně a žáci dramatického kroužku. Vznosný walz v provedení nejstarších spolužáků z 8. a 9. ročníku sérii vystoupení ukončil.
Zdatnými pomocníky byli moderátoři Jan Pořízek a Filip Muller z 9.B, kteří nás spolu se „Zuzou“ a „Lucou“ programem provázeli.
Pokud malým účastníkům ještě zbyly síly, mohli pokračovat po skončení akademie v karnevalovém veselí.
Atmosféru v sále dokladuje následující fotogalerie (foto Mgr. Jiří Javorský).
Mgr. Oldřiška Fíbková