DĚTI Z 2.C V ZAKLETÉM LESE

Žáci ze třídy 2.C absolvovali ekologický pobyt v Soběšicích v areálu Jezírko v termínu od 1.4. do 4.4.2019. Náplní pobytu bylo plnění programu, který se jmenoval „Zakletý les“. Úkolem bylo zjistit, kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky a proč se z lesa odstěhovala všechna zvířata. Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevili zákonitosti přírody a vrátili do vysušeného lesa vodu. Čekal je výlet, na kterém se dorozumívali zvuky zvířat, zkoumali drobné živočichy v lesní hrabance, účastnili se tvořivých a pohybových aktivit. Nasbírali si v přírodě byliny, které použili na výrobu pomazánky ke svačině a upekli si chlebánky. Pohádkovým příběhem nás každý den provázelo jedno ze zvířátek. Byla to veverka, sojka, jezevec a Mrakožrout, který připravil les o vodu. Všechny úkoly děti úspěšně zvládly a splnily.