Den Země v 5. oddělení ŠD

V uplynulém týdnu jsme se s dětmi z 5. oddělení školní družiny věnovali především přírodě. U příležitosti svátku Země (22. 4.) děti vyráběly optický klam – zeměkouli v srdíčku. Povídali jsme si o důvodech, proč je důležité o přírodu kolem nás pečovat a neubližovat jí. Diskutovali jsme o třídění odpadu a o recyklaci. Také jsme společně vyplňovali pracovní list na téma nepořádku v přírodě, který způsobují někteří lidé. Bylo zajímavé poslouchat, jak děti odhadovaly dobu rozkladu u jednotlivých druhů odpadků. Některé tápaly, jiné měly odhady přesnější, ale všechny nad problémem v danou chvíli přemýšlely.

Odpočinkovými aktivitami s využitím interaktivní tabule nás provedl Tonda Obal, který nám ukázal, jaké odpadky patří do barevných kontejnerů.

Nakonec děti malovaly a tvořily včelky na jarní nástěnku. Při jejich výrobě jsme si vykládali o všem, co o včelkách víme. Jak jsou pilné, jak dlouho žijí, kolik medu jedna včelka v průběhu svého života pro nás vytvoří a čím jsou pro nás tyto malé hmyzí pomocnice nepostradatelné.

Společně strávený čas jsme si užili. Věřím, že téma bylo pro děti zajímavé a už se všichni těšíme, až situace dovolí a budeme se moci vypravit se školní družinou do přírody osobně.

Bc. Martina Němcová