Den Země 2009

Jako kažodročně, tak i letos se naše škola zapojola do úklidu Moravské z naší školy zúčastnilo 50 žáků a 9 vyučujících.