Den s první pomocí

29.března 2011 se konala na naší škole akce s názvem „Učíme první pomoc“, kterou se svými vyučujícími pro žáky 6. a 7. tříd připravili studenti OA a SZŠ Blansko. Na sedmi stanovištích se naši žáci seznámili se základy první pomoci.Vše si mohli vyzkoušet v praxi a za aktivitu a spolupráci získali do účastnické karty razítka. Nejlépe pracující skupiny byly odměněny namaskováním umělých ran na vlastním těle, což sklidilo u všech zúčastněných velký úspěch.

Studenti SZŠ byli na akci velmi dobře profesionálně i prakticky připraveni a šesťáci i sedmáci prožili zajímavé a zábavné dopoledne.

                                                                      

Mgr. Libuše Málková