Den pátý – zimní pohádka

Také dnešek byl bohatý na sněhovou nadílku. Celý den nás obklopovala skutečná zimní pohádka. Všichni účastníci lyžařského výcviku s vervou sobě vlastní brousili svůj styl a s chutí plnili všechny úkoly zadané svými instruktory. A tak na svahu bylo k vidění i ledacos neobvyklého (např. jízda pozpátku, točící se kruhy lyžařů, letadla apod.). Je až neuvěřitelné, že dnešní den byl již předposlední. Dnes nás čeká závěrečný večer s diskotékou a zítra alou domů. Zase za rok!?