Co víš o masopustu?

Ve čtvrtek 7. února navštívilo 4. oddělení školní družiny Městskou knihovnu v Blansku. Děti vyslechly krátkou přednášku o původu a zvycích masopustu, také nazývaném ostatky nebo fašing. Pak si děti technikou koláže vyráběly masopustní masku. V průběhu akce vypracovávaly pracovní list, kde si ověřily, co si o masopustu zapamatovaly. Kdo byl dříve hotový, mohl si číst.

Akce se vydařila a děti odcházely spokojeny.