Co se děje v lese

To bylo téma ekologického pobytu dětí 4.B.,který proběhl od 25.4. do 28.4. 2016 v Soběšicích. Děti se seznamovaly s využitím lesa, s rostlinami a živočichy, které zde můžeme vidět. Pomocí her a soutěží si děti vše procvičovaly podle pokynů vedoucích, kteří se o ně velice pěkně starali.Na závěr si děti vyrobily model lesa, kde znázornily vše co se o lese dozvěděly. Ani chladné počasí nevadilo a děti si odvezly spoustu zážitků.