„Chlapec a hvězdy“

Při příležitosti 110.výročí narození básníka Jaroslava Seiferta připravila Městská knihovna Blansko v letošním roce rozsáhlý projekt, který obsahoval komponovaný literární pořad, znalostní test pro žáky a pak samotnou výtvarnou nebo literární část.

S komponovaným literárním pořadem naši školu v březnu navštívili dva zaměstnanci MK Blansko – Mgr. Jana Trubáková (garant projektu) a Pavel Svoboda.

Žáci pak samostatně vyplnili znalostní test a poté se již mohli věnovat svým literárním nebo výtvarným dílkům. Nakonec jsme za naši školu do soutěže poslali dvě literární práce a dvacet prací výtvarných.

V pátek 17.června se v městské knihovně Blansko konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Naši žáci získali v kategorii 12 – 15 let tato ocenění:

 

Literární tvorba:

2.místo – Michaela Krupová (6.A)

 

Výtvarná tvorba:

1.místo – Eliška Tran (8.B)

3.místo – Zuzana Zvejšková (6.A) a Veronika Blažková (7.A)

Mimořádné ocenění – Dominika Veselá (6.A)

 

Všem oceněným blahopřejeme a i ostatním zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.