Branný den

Ve dnech 12. a 13. června 2018 probíhal u nás ve škole branný den. V úterý žákům 4. a 5. ročníků přálo počasí, tak se jednotlivé aktivity uskutečnily venku na školním hřišti. Ve středu pršelo, a tak se tato akce pro nás, žáky 6. a 7. tříd, konala ve velké tělocvičně a v dalších prostorách školní budovy.

Během všech aktivit jsme byli rozděleni po jednotlivých třídách a společně jsme procházeli různými stanovišti. Těch bylo celkem pět. Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli něco o vojenské dopravě a vybavení, potom jsme měli možnost si vyzkoušet střelbu z plastové napodobeniny reálné zbraně. Na druhém stanovišti jsme si povídali o chemických látkách, které nás mohou ohrozit na životě. Naskytla se nám příležitost, kdy jsme si mohli vyzkoušet plynové masky a různé ochranné obleky. Třetí hodina se týkala situace, kdy jsme si měli sbalit věci do evakuačního zavazadla. Na čtvrtém stanovišti, které bylo pro nás nejnáročnější, jsme se přenesli do historie, konkrétně do 2. světové války. Oblékli jsme si vojenské oblečení, v němž jsme zdolali překážkovou dráhu připravenou instruktory. Páté stanoviště se nacházelo v učebně, kde jsme se učili zásady první pomoci. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci i volání na dispečink záchranné služby.

Tento branný den se nám líbil, dozvěděli jsme se hodně nových informací a mohli jsme si vyzkoušet spoustu zajímavých věcí, které souvisí s brannou výchovou.

Jana Mikulášková, Ivana Bartoníčková (7. A), Nikola Belžíková, Eva Nejezchlebová, Nikola Burgerová (všechny 6. C)

Autorkou fotografií je Lucie Čepová