Bobřík informatiky 2018

V uplynulých dvou týdnech probíhala na naší škole soutěž o Bobříka informatiky 2018. Žáci se pokoušeli o vyřešení co největšího počtu logických úloh, zaměřených na zpracování a třídění informací, algoritmizaci úloh a na logické myšlení vůbec.
Soutěžili jsme ve třech kategoriích a ve velkém počtu. Všichni, kdo získali ve své kategorii stanovený počet bodů, se stali úspěšnými řešiteli národního kola předmětové soutěže.
V kategorii Mini pro žáky 4. a 5. tříd se stalo úspěšnými lovci bobříků 39 z 93 soutěžících. V kategorii Benjamin pro 6. a 7. třídy jsme ulovili 24 bobříků z celkového počtu 132 soutěžících, a v nejtěžší kategorii pro 8. a 9. třídy, nazvané Kadet, se podařilo ulovit Bobříka celkem 16 ze 72 zúčastněných.
Děkujeme za účast všem soutěžícím, za to, že soutěžili poctivě a zodpovědně. Velká gratulace patří úspěšným řešitelům, a komu se bobříka ulovit nepodařilo, tak snad zase příští rok!