Bobřík informatiky 2012

5. ročník národního kola soutěže Bobřík informatiky

Soutěž probíhala na naší škole ve dnech 14. – 16. 11. za hojné účasti žáků. Celkem se lovu bobříků zúčastnilo 126 soutěžících, z nichž  se stalo po dosažení požadovaného počtu bodů úspěšnými řešiteli národního kola, tedy získali bobříka informatiky.

V kategorii KADET (8. a 9. třídy) se zúčastnilo 28 žáků, bobříků bylo celkem 10. nejúspěšnějšími soutěžícími Byla Michaela Krupová z 8. A s 210 body a dále Petra Karbanová z 9. B a Marek Škorpík z 8. A se 177 body. Míšu její výsledek zařadil i mezi tzv. vítěze soutěže, tedy mezi 5 % nejlepších řešitelů!
 
V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) se zúčastnilo soutěže celkem 41 žáků, kteří ulovili 11 bobříků. I v této kategorii jsme měli celostátního vítěze – Hynek Effenberger ze 7. A získal 215 bodů! Na druhém místě se umístila Karolína Marková se 193 body, které titul vítěze unikl jen o málo, stejně jako Jiřímu Královi také ze 7. A, který získal 188 bodů.

Kategorie MINI pro 4. a 5. třídy byla na naší škole nejpočetnější. Vítězkami se staly Kristýna Vlasáková a Tereza Zvejšková z  5. B, které obě získaly maximální počet 157 bodů, což se v celé ČR podařilo jen 132 dětem. Celkem naši žáci získali v této kategorii 39 bobříků ze 51 zúčastněných, a stali se tak výrazně úspěšnější než celostátní průměr (76 % oproti 54% celostátně). Na děleném druhém místě skončili se ziskem 145 bodů Lucie Bláhová, Tomáš Hung a David Foret z 5. A a dále Jolana Hájková a David Žitník z 5. C.

V celé ČR se soutěže zúčastnilo 27 650 žáků a studentů a dlužno podotknout, že byla velmi dobře zorganizovaná a u nás proběhla i přes organizační náročnost hladce.
Děkuji všem zúčastněným za bojovnost, gratuluji všem úspěšným řešitelům národního kola ke skvělým výkonům a těším se příští rok 11. – 15. listopadu zase při lovu bobříků nashledanou!

L. Sotáková