“Blansko před 100 lety aneb jak žili naši prarodiče”

V úterý 2. října proběhlo na blanenském zámku slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže “Blansko před 100 lety aneb jak žili naši prarodiče”, kterou vyhlásilo již v minulém školním roce Umělecké centrum ART-TEP. Naši žáci se svými pracemi neztratili. Marek Husák a Matěj Hanousek z 9. B zvítězili se svým modelem „Ježkova hradu“ v kategorii 3D objektů a další práce našich žáků se objevily jak na výstavě vybraných prací, tak i v tematickém stolním kalendáři. Oceněným žákům blahopřejeme!

Autorkou fotografií z výstavy je Veronika Illková.

Za metodické sdružení VV
Mgr. Petra Ocetková