Blanenskem od Keltů po středověk 

Další návštěva v Muzeu Blansko zavedla děti až do doby středověké. Zaměřily se mj. na témata zpracování železa  v Moravském krasu, hrady na Blanensku a zaniklé středověké vesnice. Opomenuta nebyla ani nejstarší historie samotného Blanska. Průvodci měli pro děti přichystané repliky historických předmětů z celého zkoumaného období, včetně dobového oblečení, které si děti s radostí vyzkoušely a ostatním předvedly. Na památku pak dostaly papírovou skládačku zaniklého hradu Blansek, kterou si mohly doma společně s rodiči sestavit.  A  podle snímků poznáte, kdo měl repliku poskládanou první ?. Návrat do dětství, do doby, kdy bylo „Ábíčko“ na výsluní, se přece neodmítá.