Besídka ke Dni matek – 6. odd. ŠD

V pondělí 13. května se uskutečnilo další mezigenerační setkání s  našimi milými v Domě s pečovatelskou službou Blansko.  Atmosféra naší návštěvy se nesla ve svátečním duchu. S pásmem básniček, písniček a pohádky o Karkulce jsme oslavili Den matek. Na závěr besídky děti předaly oslavencům kytičky. Za své vystoupení sklidily velký potlesk, obdiv a obdržely  drobné  sladkosti.