Author Archives: Zlatuše Viktorinová

Dlouhý, Široký a Bystrozraký – žáci prvního stupně

Žáci prvního stupně v rámci výuky navštívili v blanenském kině divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Napínavá  pohádka děti zaujala tak, že se spontánně zapojily do příběhu. Vše nakonec dopadlo dobře, jak to v pohádkách bývá a děti odcházely z … Pokračování

Výuka ve VIDĚ – třídy 1. C a 2. B

Žáci 1. C a 2. B navštívili VIDA science centrum v Brně, kde zhlédli výukový film PIDIOBŘI 3D.  Hlavní roli obsadil nebojácný křeček prériový a odvážný čipmanek. Napínavý děj filmu byl ze skutečného života hlodavců, obohacen o roztomilé scény a … Pokračování

Podzimní turistka 1. C a 2. B v Moravském krasu

Ve středu 27. září se děti z 1. C a 2. B vypravily na podzimní turistiku do Moravského krasu, kde navštívily Kateřinskou jeskyni s bohatou krápníkovou výzdobou. Po prohlídce jeskyně a svačince následovala vycházka k Punkevním jeskyním, návštěva obchůdku se … Pokračování

Prvňáčci sportují po vyučování

Naši malí sportovci se v hojném počtu přihlásili do kroužku pohybových her, aby zde zdokonalili svou sportovní zdatnost. Všichni se ze zápalem pustili do cvičení s míčem. Čekají na nás sportovní hry, cvičení na nářadí a až se oteplí, budeme … Pokračování

Tablet mezi prvňákem a deváťákem

Prvňáci ze třídy 1. B se učili český jazyk, tentokrát na školních tabletech. V rámci výuky jsme s radostí vyměnili naši třídu za počítačovou učebnu. Každý žák dostal k práci svůj tablet. Na první seznámení s tabletem nám přišli pomoci … Pokračování

Spolupráce žáků 9.C s žáky 1.B

Žáci ze třídy 9. C navázali spolupráci s prvňáčky ze třídy 1. B. První setkání se uskutečnilo v září v 1. B, kdy se nám spolužáci z deváté třídy přišli představit. Každý žák z první i deváté třídy řekl něco … Pokračování

Výukový program „Netopýři“

Dne 27. a 30. září jely děti naší školy na výukový program do Moravského krasu do Domu přírody. Třídy 1. B, 2. A, 3. A a 3. B čekal Den s netopýrem v Moravském krasu. Děti poznaly neobvyklý způsob života netopýrů. Vyzkoušely … Pokračování

Fotbálkohraní – O pohár starosty města Blansko

Ve čtvrtek19.5. se naši mladší fotbalisté úspěšně zúčastnili turnaje v malém fotbale s názvem „O pohár starosty města Blansko“, který organizoval MF Brno pod záštitou starosty města Blanska. Turnaj se konal na hřišti ASK Blansko. Pohár se našim fotbalistům podařilo získat a … Pokračování

VIDA – Život rostlin – třídy 3.C a 1.A

Ve středu 11.5. žáci třídy 3.C a 1.A navštívili expozici VIDA v Brně. Součástí návštěvy byl i výukový program „Život rostlin“. Žáci si pomocí her společně zažili a zapamatovali části rostlin a vyzkoušeli si zajímavé pokusy z rostlinné říše. Hravou formou si … Pokračování