Author Archives: Jana Piňosová

Beseda s myslivcem – 5. a 6. odd. ŠD

Víte, jaký je rozdíl mezi hajným a myslivcem? Děti z 5. a 6. oddělení školní družiny už to vědí. Zasloužil se o to pan Petres, který si pro nás připravil zajímavou a poučnou besedu o lese a myslivosti. Na ukázku … Pokračování

Mezinárodní den nevidomých – 6. odd. ŠD

Třináctý listopad je zasvěcen nevidomým. V šestém oddělení školní družiny jsme tomuto dni také věnovali pozornost. Povídali jsme si o problematice lidí se zrakovým postižením. Snažili jsme se si přiblížit běžné situace, se kterými se nevidomí potýkají. Děti si vyzkoušely … Pokračování

Hádej, poznávej – 5. a 6. odd. ŠD

Podzimní změny v přírodě – tak znělo téma akce pro děti 5. a 6. oddělení školní družiny. Plánovanou vycházku do přírody nám zhatilo deštivé počasí. Nenechali jsme se odradit a naučné odpoledne strávili v prostorách školní jídelny. Děti ve skupinkách … Pokračování

Babičko, dědečku, přejeme – 6. odd. ŠD

Na prvního října připadá Mezinárodní den seniorů. Tento svátek jsme si v šestém oddělení ŠD s dětmi také připomenuli. Povídali jsme si o mezigeneračních vztazích, dále o tom, jak důležitou roli v životě každého z nás hrají prarodiče. K této příležitosti děti společně vytvořily Strom přání, který … Pokračování

Výlet 6. A

Ve dnech 5.-7. června vyrazila třída 6. A na výlet, který byl zaměřen na environmentální výchovu. Program nám zajišťovala organizace Modrý kámen ve Švýcárně u Adamova. První den jsme vyrazili do Křtin a odtud Slunečnou cestou do Arboreta. Po celé … Pokračování

Pohádkáři 6. odd. ŠD

Pohádkáři celého světa, spojte se! Tento vzdělávací program Městské knihovny Blansko navštívily děti ze 6. oddělení školní družiny. Paní knihovnice měla připravenou pohádku o Otesánkovi, zajímavé informace o historii báchorek a o známých pohádkářích. K pohádce  se pojily zábavné soutěžní … Pokračování

Luštěninové odpoledne – 6. odd. ŠD

Desátý únor byl v našem oddělení věnován Světovému dni luštěnin. Povídali jsme si o pěstování této skupiny rostlin, o jejím přínosu pro naše zdraví a společně si přečetli, proč je důležité luštěniny do stravy zařazovat. Děti řešily šifry a poznávaly … Pokračování

Zimní sporty jinak – 6. odd. ŠD

Ve čtvrtek 26. ledna nás v tělocvičně navštívila paní Zima. Děti si vyzkoušely zimní sportování trochu jinak. Soutěžily v různých disciplínách. S plným nasazením si užívaly běh na lyžích, chůzi na sněžnicích, překážkovou dráhu na bobech, na bruslích, rovněž hokejové … Pokračování

Rozdáváme radost – 5. a 6. odd. ŠD

Vánoční čas je doba, kdy více než jindy, myslíme na druhé. Děti z 5. a 6. odd. školní družiny spojuje touha dělat dobré skutky. Společně jsme se dohodli udělat radost babičkám a dědečkům v Senior centru v Blansku vánočním vystoupením. … Pokračování

Malí svíčkaři – 6. odd. ŠD

Poslední listopadové úterý jsme navštívili blanenské muzeum – Reichenbachovu svíčkařskou dílnu. Děti si zde vyrobily vlastní svíčky, které dle své fantazie nazdobily a navoněly. Při této činnosti si osvojily pracovní návyky, dbaly na dodržování pravidel a tvoření si užily. Domů … Pokračování