Author Archives: Ilona Opletalova

Pyžamový den

Ve čtvrtek 25. května proběhl další z tematických dnů, tentokrát pod patronátem 9. A. Nejenom žáci a učitelé, ale i ostatní zaměstnanci školy dorazili ráno v pyžamech, nočních košilích nebo županech. Některé děti se tulily ke svým plyšákům, jiné o přestávkách pospávaly … Pokračování

Poznávací zájezd do Vídně

V pátek 12. května se někteří žáci 8. a 9. tříd vydali na jednodenní poznávací zájezd do Vídně. Měli tak možnost uplatnit své znalosti němčiny a seznámit se s reáliemi Rakouska. Počasí nám sice nepřálo, ale to nás neodradilo. Vytáhli … Pokračování

Open Space – malování na porcelán

V rámci projektového dne Open Space se příznivci kreativní tvorby z řad žáků 6. – 9. ročníku sešli ve výtvarné dílně. Vyzkoušeli si vyzdobit porcelánové hrnky dvěma způsoby. První hrneček zkrášlili pomocí laku na nehty a na druhý si namalovali vlastní motiv … Pokračování

Zážitky z výměnného pobytu v Darmstadtu

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko už 15. rokem pokračuje v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou v Německu. Letos začátkem dubna 2019 navštívilo deset žáků druhého stupně společně s vyučujícími německého jazyka naši spřátelenou školu Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu. Zúčastnění společně pracovali na … Pokračování

Další úspěch v jazykové soutěži

V pátek 8. 3. 2019 proběhlo v Brně krajské kolo konverzační soutěže v němčině. Náš žák Adam Jeřábek ze třídy 9. C zde reprezentoval celý okres Blansko jako vítěz okresního kola. Své znalosti němčiny si prověřil při poslechu a následně při rozhovoru s rodilými … Pokračování

Úspěch žáků naší školy v jazykových soutěžích

Koncem ledna proběhly na naší škole konverzační soutěže v angličtině a němčině. Úroveň školních kol byla tradičně vysoká, proto byli nominováni nejlepší žáci i do kol okresních. V anglickém jazyce proběhlo dne 6. 2. a zde jsme zaznamenali první z úspěchů: žákyně 6. … Pokračování

Poznávací zájezd do Vídně

Výuku cizího jazyka se snažíme našim žákům zprostředkovat různými metodami a způsoby. Mezi ty nejoblíbenější patří též seznámení se s reáliemi dané země. A tak i letos byla zorganizována jednodenní poznávací cesta do Vídně pro žáky naší školy, kteří navštěvují … Pokračování

Zážitky z výměnného pobytu v Darmstadtu (7.5. – 13.5.2017)

Naše škola už mnoho let udržuje i díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti tradici výměnných pobytů v zahraničí. V Darmstadtu (stát Hessen, SRN) máme spřátelenou základní školu Stadtteilschule Arheilgen. Letos jsme jeli navštívit naše německé partnery, byli jsme ubytovaní v rodinách a … Pokračování

Výtvarná soutěž Mé toulky přírodou

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala letošní rok soutěž s názvem Mé toulky přírodou. Žáci naší školy se pokusili toto téma zpracovat v hodinách výtvarné výchovy. Poté jsme vybrali v každé věkové kategorii za školu tři práce, které dále posoudila odborná porota. … Pokračování

Podzimní návštěvy divadelních představení

V letošním školním roce jsme pro žáky 2. stupně připravili návštěvy několika divadelních představení. Jako první to byla opera Rusalka, kterou jsme měli možnost zhlédnout v Janáčkově divadle v Brně v pátek 11. října 2013. Dále následovala v sobotu 23. listopadu činohra Jak je důležité … Pokračování