Author Archives: Ivana Kociánová

ZOO Vyškov – 4. A a 5. C

Žáci  4. A a 5. C se před podzimními prázdninami jeli podívat do ZOO Vyškov. Tam na ně čekal program s průvodkyněmi, které jim vše zajímavé vysvětlily. Mohli si pohladit králíčka nebo koníky, líbilo se jim také krmení zvířat. Zblízka … Pokračování

Zápis do prvních tříd

Dne 4. 4. 2023 proběhl na všech školách zápis budoucích prvňáčků. Do naší školy přišly děti se svými rodiči plné očekávání a obav, co budou dělat. Paní učitelky děti přivítaly a ty s nimi plnily úkoly, které předškoláci krásně zvládli. … Pokračování

Vánoční dílny 1. stupně – výroba věnečků

Děti si vybraly dílnu na výrobu věnečků ze sušeného ovoce. Donesly si spoustu materiálů. Práce s tavnou pistolí se jim také dařila a tak vznikly moc hezké výrobky, které zdobí okna školy.  

Čtvrťáci v planetáriu

První naší exkurzí v letošním školním roce byla návštěva Hvězdárny a planetária Brno. Na programu byly Úžasné planety. Seznámili jsme se s hvězdnou oblohou a dozvěděli  se zajímavosti o planetách v naší sluneční soustavě. Celý program se nám moc líbil … Pokračování

Dopravní výchova – 5. ročník

V těchto dnech probíhalo dokončení výuky z dopravní výchovy pro páté třídy. Žáci si nejprve zopakovali dopravní předpisy a závěrečným testem potvrdili své znalosti. Další zkouška už byla z praktické části, kde na dopravním hřišti museli projíždět křižovatky a dodržovat … Pokračování

Matematický klokan

Dne 18. března 2022 se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Soutěžící jsou podle … Pokračování

Projektový den v 5.B.

V hodinách přírodovědy probírali žáci podnebné pásy. Po zvládnutí učiva si tvořili své projekty na dané učivo. Po rozlosování byli rozděleni do čtyř skupin. Prvním úkolem bylo donést si obrázky, které použili při tvoření. Fantazii rozvíjeli žáci při společné práci. … Pokračování

Výlet za historií – Anthropos Brno

V úterý 5. října 2021 se vydali žáci 4.A a 5.B do Brna na exkurzi do Anthroposu. Poznali zde zajímavosti ze života pravěkých lidí i zvířat. Výstava se všem moc líbila. .    

Co se děje v lese

To bylo téma ekologického pobytu dětí 4.B.,který proběhl od 25.4. do 28.4. 2016 v Soběšicích. Děti se seznamovaly s využitím lesa, s rostlinami a živočichy, které zde můžeme vidět. Pomocí her a soutěží si děti vše procvičovaly podle pokynů vedoucích, … Pokračování