Archeologický skanzen v Modré

Pokud je pěkné počasí, sluníčko svítí a na obloze ani obláčku, je škoda zůstat zavřený ve školní budově, když je možné přesunout výuku do přírody. Toho jsme také využili v rámci předmětu Člověk a svět a jeli jsme se podívat do archeologického skanzenu v Modré. Ten se nachází v  lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Představuje podobu slovanského opevněného hradiště z doby Velké Moravy. Je tvořen stavbami, které vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Všichni žáci 4.A a 5.C třídy při ZŠ T.G. Masaryka si l všechny objekty důkladně prohlédnou a dozvěděli se mnoho nových a zajímavých poznatků. Exkurze se vydařila. Je dobře, že je Modrá v dostupné vzdálenosti od Blanska. Žáci si mohou to, o čem se učí, přímo osahat, podívat se zblízka a uvědomit si, jak probíhal život na „vesnici“ za starých časů.

třídní učitelky 4.A a 5.B
ZŠ T.G. Masaryka Blansko