Adaptační pobyt

Ve dnech 14. – 16. 11. 2011 se naše třída VI. A zúčastnila adaptačního pobytu na Rychtě Krásensko.

Po ubytování jsme byli rozděleni do čtyř skupin, v nichž jsme po celou dobu pracovali. Vžili jsme se do lovců v době ledové a snažili se pomocí jednotlivých nástrojů a spolupráce ve skupině přežít. Vymysleli jsme název pro svou skupinu, hledali jsme pazourky, dozvěděli jsme se zajímavosti z chovů exotických zvířat, pozorovali jsme stopy zvířat, vyrobili jsme si oštěpy, zkusili si střelbu z luku, luštili šifrovanou zprávu, kreslili mapy a hráli hry.

V Krásensku se nám velmi líbilo. Děkujeme za pěkně strávené tři dny.

Za třídu VI.A Kateřina Nečasová