Adaptační pobyt třídy 1.B a 1.C na Češkovicích

Žáci 1.B a 1.C se zúčastnili ve dnech 27. a 28. dubna  2015 adaptačního pobytu na hotelu Vyhlídka na Češkovicích.
Děti během pobytu plnily úkoly vodníka Mokřinky.
Na Češkovice jsme vyrazili od školy přes přehradu Pálavu, kde nás čekaly první vodnické úkoly. Po úspěšném zvládnutí jsme pokračovali lesem a překonávali přírodní překážky podél potoka. Když jsme přišli na Vyhlídku, děti se ubytovaly v pěkných pokojích a hladoví jsme usedli k obědu.
Po obědě jsme plnili další vodníkovy úkoly: stavěli jsme domečky z přírodnin, malovali křídou na chodník, skákali panáka, hráli fotbal a míčové hry a velice se nám líbilo na zábavném hřišti.
Po večeři jsme se už těšili na vodníka Mokřinku, který nás měl čekat navečer u  rybníka. Mokřinka všechny děti odměnil za splnění úkolů sladkostmi a děti mu na oplátku zazpívaly písničky u táboráku. Když vodník odešel spát do rybníka, čekala děti stezka odvahy. Po velké únavě všichni ihned usnuli.
Druhý den jsme po snídani tvořili obrázky vodníka Mokřinky. Zbytek dopoledne jsme strávili hraním venku. Po obědě obdržely všechny děti diplom za úspěšné zvládnutí celého pobytu.
Počasí nám vyšlo a děti se už těší na příští výlet.

 

třídní učitelky Zlatuše Viktorinová a Linda Fleková