Adaptační pobyt tříd 1.A a 1.C

Adaptační pobyt 45 prvňáčků ze tříd 1. A a 1. C se uskutečnil ve dnech 9. – 10. května 2012 v Rekreačním středisku Vyhlídka na Češkovicích. Byly to dva horké dny plné zábavy, zaměřené na téma život u rybníka.
Žáci plnili vědomostní, výtvarné, sportovní a rukodělné úkoly vodníka Mokřinky. Za odměnu na ně čekal oživlý vodník Mokřinka u táborového ohně. Děti byly vodníkem pochváleny a sladce odměněny. Každý žák obdržel druhý den Mokřinkův diplom o zdárném absolvování adaptačního pobytu.
Třídní učitelky: Linda Fleková, Zlatuše Viktorinová