Abeceda peněz

Abeceda peněz

Velmi zajímavý a přínosný program si připravila Česká spořitelna  pro naše druháčky.

Žáci 2.tříd se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne ,,dospěláků,, a učili se hospodařit s přiděleným  rozpočtem . Na celkem čtyřech stanovištích (Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření )se seznámili s příjmy a výdaji, které dospělý člověk běžně má, učili se porozumět tomu, jak fungují peníze a na co je třeba si dát pozor při jejich využití.