8. ročník žákovské Ekokonference ve Křtinách

Dne 20. června 2024 se ve Křtinách uskutečnil osmý ročník Ekokonference, která přilákala školy z celého regionu. Tato událost je významnou příležitostí pro žáky a jejich učitele, aby představili své projekty a sdíleli zkušenosti s kolegy.

Na konferenci bylo přihlášeno celkem 8 konferenčních příspěvků z 5 škol. Mezi účastníky byly:

  • ZŠ a MŠ Křtiny
  • ZŠ TGM Blansko
  • ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
  • MŠ a ZŠ Sloup
  • ZŠ Jedovnice

Naše škola se do konference zapojila s příspěvkem zaměřeným na změny krajiny v Blansku. Tento projekt byl výsledkem dlouhodobého pozorování a analýz, které žáci prováděli pod vedením svých učitelů. Zajímavé a poučné výsledky byly přínosem nejen pro konferenci, ale také pro samotné studenty, kteří se naučili více o svém okolí.

Součástí programu byla také inspirativní přednáška doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna, CSc., na téma „Význam map pro terénní výuku“. Tento příspěvek zdůraznil, jak důležité je používání map a dalších geografických nástrojů při výuce v přírodě. Studenti i učitelé se dozvěděli nové způsoby, jak efektivně využívat mapy při terénních výzkumech a jak mohou tyto dovednosti přispět k lepšímu porozumění životního prostředí.

Ekokonference ve Křtinách byla opět úspěšnou akcí, která přinesla mnoho užitečných informací a podnětů pro další ekologické aktivity. Děkujeme všem účastníkům a organizátorům za jejich úsilí a těšíme se na další ročník!