7. A v Moravském krasu

Vstup do Punkevních jeskyní jsme měli zarezervovaný na 11:40. Hned u vstupu jsme se přesvědčili, že tyto jeskyně patří k nejnavštěvovanějším, protože bez rezervace by nebyla prohlídka možná. Absolvovali jsme 1,2 km dlouhý podzemní okruh, jehož součástí byla i návštěva propasti Macocha Nakonec nás nadchla 440 metrů dlouhá plavba motorovými čluny po podzemní říčce Punkvě.

Po krásných zážitcích jsme se lanovkou projeli k Hornímu můstku propasti a k Chatě Macocha, kde jsme se chutně naobědvali. Na závěr jsme si propast Macochu prohlédli i z dolního můstku, a po trase lanovka – vláček – autobus jsme se v pozdně odpoledních hodinách vrátili do Blanska.

Výprava se nám vydařila po všech stránkách – počasí, program i zážitky… Těšíme se na další společné aktivity.