3. C v „Jezírku“

Druhý týden v červnu strávila naše třída 3. C na škole v přírodě v „Jezírku“ v Soběšicích, což je velmi hezké místo uprostřed přírody a zároveň vzdělávací pracoviště, kde se dětí učí poznávat přírodu, mít ji rádi a chránit ji. My jsme se podrobně zabývali lesem. Hodně času jsme trávili přímo v lese pozorováním, ale také jsme si povídali s lektory nebo vyráběli různé hezké věci. Nechyběly ani hry na louce, stezka odvahy v noci nebo bojovka v lese. S „Jezírkem“ (jmenuje se podle skutečného jezírka, ve kterém žijí např. čolci, užovky nebo dravé larvy potápníka) jsme se loučili velmi neradi, ale jsme bohatší o vztah k lesu a všemu živému v něm.